Moni kaipaa doulalta henkistä tukea

Doulasta herää useimmilla mielikuva kätilöstä tai muusta koulutetusta ammattilaisesta, joka pitelee tulevaa äitiä kädestä synnytystilanteessa. Tämä mielikuva on kuitenkin erittäin suppea, sillä doulan palvelut kattavat paljon muutakin kuin vain läsnäolon synnytyksen aikana.

On syytä huomioida sekin, etteivät kaikki odottavat äidit edes halua doulaa mukaan varsinaiseen synnytykseen, vaan doulan palveluita saatetaan hyödyntää ainoastaan raskausaikana tai esimerkiksi synnytyksen jälkeen.

Viime vuosina doulasuhteet ovat olleet rajussa kasvussa. Yhä useammat kaipaavat doulalta ennen kaikkea henkistä tukea, jonka tarkoituksena on rauhoittaa odottavan äidin mieltä ja hälventää turhia huolia.

Doulan tarjoama henkinen tuki

Doula tarjoaa tarvittaessa odottavalle äidille henkistä tukea ennen synnytystä, synnytyksen aikana tai synnytyksestä toipumiseen samaan tapaan kuin vaikkapa hyvä ystävä tai oma äiti. Doulalta löytyy kuitenkin koulutustaustansa ja kokemuksensa vuoksi aivan erilaista kosketuspintaa odotusaikaan ja synnytykseen liittyen, jota monet arvostavat.

Odottavalle äidille voi olla aivan erityisen tärkeää, että rinnalla on luotettava ihminen, joka kuuntelee kärsivällisesti ja tuomitsematta äidin huolenaiheita ja tarjoaa tilanteessa omia näkemyksiään niitä kuitenkaan tuputtamatta.

Vaikka doula palvelee ensisijaisesti raskauteen liittyvissä asioissa, on hänen toimenkuvansa käytännössä paljon laajempikin. Doulalle odottava äiti voi keskustella muistakin raskauden aikana mieltä varjostavista huolista tai vaikkapa lähitulevaisuuden suunnitelmista. Yksi yleinen keskustelunaihe voi olla vaikkapa rahahuolet.

Jos edessä on esimerkiksi naimisiinmeno heti lapsen synnyttyä ja häälaina mietityttää, voi doulan kanssa keskustella myös tästä. Ammattitaitoinen doula ei välttämättä ota tällaisiin asioihin, mutta jo pelkkä kuunteleminen ja läsnäolo voivat tuoda odottavalle äidille mielenrauhaa.

Doulan läsnäolo odottavan äidin rinnalla koetaan usein rauhoittavaksi siksikin, ettei doula käyttäydy samaan tapaan kuin vaikkapa neuvolassa työskentelevä terveydenhoitaja, joka kirjaa ylös muistiinpanoja ja suhtautuu äitiin ensisijaisesti yhtenä lukuisista neuvolan asiakkaista.

Doulan tarjoama tuki on henkilökohtaisempaa ja usein luonnollisempaa. Doulalta saa lämpöä ja kannustusta, jota moni synnytystä hermoileva äiti kaipaa kipeästi. Tilanteesta riippuen doula voi myös auttaa äitiä rentoutumaan keventämällä tunnelmaa huumorin kautta.