TENS-uthyrning och handledning med smärtlindringstips

synnytys_akupainantaNär du hyr TENS-apparaten får du en individuell guidning i hur den ska användas. Du kan också boka en 1-1,5 timmes privat handledning i icke-medicinska smärtlindringsmetoder, gärna tillsammans med din partner. Under sessionen går vi igenom olika metoder och doulan visar vilka akupunkter på kroppen som din partner kan trycka på under förlossningens gång. Andra metoder som vi kan gå igenom är beröring, värme, kyla, vatten, rörelse, röstanvändning och rebozo. I samband med sessionen gör vi också andra övningar (tex. andningsövningar) som hjälper dig att fokusera och möta förlossningens intensitet. Att föda barn är en intensiv upplevelse både mentalt och fysiskt och det lönar sig att vara förberedd.

Handledningen ger dig/er:

  • Säkerhet och information.
  • En fungerande strategi för att möta förlossningens intensitet utan att förlora kontakten med sin egen bärande kraft.
  • Djupare förståelse för hormonet oxytocin, som styr förlossningen, och information hur man kan påverka det positivt.
  • För dig och din partner närmare varandra och ger partnern en tydlig roll under förlossningen.

Synnytys_Akupainanta2“Jag var två gånger hos Alessandra på individuell handledning innan vårt andra barn föddes. Det kändes bra att vara förberedd. En omföderska erbjuds inte rutinmässigt familjeförberedelse men jag upplever att det är bra att förbereda sig även inför en andra förlossning. När jag hade tänkt igenom förlossningen kände jag mig säkrare. Under sessionen och mammadansen fick jag verktyg som jag kunde använda under öppningsfasen. Det hjälpte att fokusera på andningen – jag visualiserade att jag andades in livskraft och ut kärlek. Utan Alessandra hade jag inte fått så mycket information och kunskap om icke-medicinska smärtlindringsmetoder som jag nu fick.” – Mamma, 2 barn

“Det bästa under förlossningen var akupressuren – den hjälpte mig att klara av sammandragningarna som var väldigt intensiva.” – Tuuli

TENS

TENSSmärtlindringsmetoden TENS används ofta i samband med graviditet och förlossning. Det är en naturlig metod, fri från biverkningar. TENS kan du använda som enda smärtlindringsmetod eller, vid behov, tillsammans med andra metoder. TENS-stimulatorn sänder en svag, ofarlig elektrisk ström genom elektroderna som fästs på huden på nedre ryggen. Behandlingen gör inte ont. Den elektriska impulsen sänder en signal till hjärnan att den ska producera mera endorfiner och andra må-bra hormoner som gör att smärtan är lättare att hantera. När du hyr Elle TENS-apparaten via Labyrinth Doula får du handledning i hur den används. Jag har sett TENSen användas i långt över tio förlossningar och min erfarenhet är att föderskorna älskar sin TENS!

Priser

  • TENS-uthyrning för fyra veckor (inklusive elektroder och moms 24 %): 39€
  • TENS-uthyrning för fem veckor (inklusive elektroder och moms 24 %): 45€
  • Privat handledning/smärtlindringstips (mottagning i Terapihörnet): 100€
  • Privat handledning/smärtlindringstips hemma hos er: 170€ + reseersättning
  • TENS + privat handledning: 130€