Din förlossningsberättelse i nytt ljus

Din förlossningsberättelse är viktig och lika unik som du och din baby. Förlossningen handlar om mer än ditt barns födelse. Du föds som mamma.

förlossningsberättelseFörlossningsberättelser är svåra att placera i ett enda fack. De är mångfacetterade berättelser som kan rymma både glädje, lättnad, besvikelse och ilska. Det är vanligt att önska att vissa aspekter av förlossningen hade varit annorlunda. Tyvärr är det också vanligt med riktigt traumatiska förlossningar som det kan vara svårt att alls tänka på. Det är inte möjligt att ändra på det som hände under eller strax efter förlossningen men det är möjligt att se på händelserna i nytt ljus och ge dem ny innebörd. Det är möjligt att påbörja en helande process och få nya insikter om sig själv och sin livshistoria.

“There is a crack in everything. That’s where the light shines in.” – Leonard Cohen

Vad får jag ut av en session?

  • En eller flera nya insikter och ett nytt perspektiv på det som hände;
  • Lindring av emotionellt lidande;
  • Befrielse från negativa omdömen om sig själv;
  • En bättre självkänsla.

“Det är över 20 år sedan mitt första barn föddes, en förlossning som blev mycket traumatisk för mig p.g.a dåligt bemötande av personalen. Jag har efteråt bearbetat den på olika sätt, men att gå igenom den med Alessandra var mycket, mycket värdefullt. Hon hjälpte mig se var jag ännu var fast i traumat, och att frigöra min kraft från de ställen där jag har känt mig överkörd och förödmjukad som föderska. Under sessionen blev det klart att kärlekens kraft alltid är störst och att ingen kan krossa den födande kvinnans urkraft, men att hon kan via sina tolkningar tro att det är så. Jag rekommenderar varmt Alessandra, hennes kärleksfulla närvaro och expertis inger stor trygghet, så att ett verkligt helande och läkande kan ske. Det är aldrig för sent att bearbeta en sådan viktig händelse som en förstföderskas förlossning. Jag önskar att jag fått uppleva detta tidigare och att detta skulle vara gängse praxis efter förlossningar.” – Harriet

När ska jag boka en session?

Studier visar att det tar tre eller fler veckor efter en traumatisk händelse innan individen börjar tänka på det som hände. Det är nu som det emotionella lidandet börjar. (Emotionellt lidande hänger oftast samman med negativa omdömen om sig själv.) Experter på post-traumatisk stress säger att ju snabbare vi börjar göra vårt emotionella arbete efter en traumatisk händelse desto bättre. Det idealiska vore att rutinmässigt erbjuda föräldrar, barnmorskor och doulor sessioner snart efter födseln för ett ge en möjlighet att frigöra sig från negativa omdömen om sig själva. Men det är aldrig för sent att boka en session. Det är inte nödvändigt att ha varit med om väldigt traumatisk förlossning för att boka en session – det räcker med att du har svårt att släppa tankarna på det som hände. Förlossningen kanske var medicinskt sett helt normal men du upplevde ändå att aspekter av den var svåra.

Sessionen hålls i Alessandras arbetsrum i Pargas eller via Skype. En session kostar 65€.

Alessandra är doula och deltar regelbundet i förlossningar. Hon har deltagit i kursen Birth Story Listening Distance Course med Birthing from Within. Hon är även EFT-handledare och vid behov kan vi fortsätta arbeta tillsammans med EFT-metoden som verktyg.

“Jag ville ha en session för att helt lägga eventuella negativa band till förlossningen bakom mig, speciellt eftersom jag hade en ny förlossning framför mig. Händelserna kring den förra förlossningen störde mig inte, men det var inte heller positivt utan jag undvek att tänka på den. Det var skönt att få gå igenom det och bearbeta det med en utomstående, speciellt då vi har det lite hurtiga “inte är det väl så farligt?” – tänket inom min familj. Det bästa med sessionen var att i lugn och ro få gå igenom händelseförloppet, och fastna och lyfta fram detaljer som jag inte förut fastnat vid. Den viktigaste insikten var att det inte behöver gå likadant nästa gång, och att jag har styrkan att genomföra också nästa förlossning. Jag tyckte om att jobba med Alessandra, hon lyssnade och ställde frågor som ledde mig till nya insikter.” – Anna