Lindra förlossningsrädsla med EFT-handledning

gravidmeditation-49fujipro800zexp-X3

Vill du bli fri från rädsla och tänka på den kommande förlossningen med tillförsikt? Jag kan lära dig en självhjälpsmetod som är enkel och effektiv och som lindrar stress och rädsla. Metoden kallas EFT som står för Emotional Freedom Technique. Jag är EFT-handledare och doula och finns här för att hjälpa dig att komma igång med EFT. Målet är att du sedan kan fortsätta använda metoden på egen hand. Processen lugnar ner kroppen och sinnet och frigör en stor mängd energi.

Kanske har du hört för många hemska förlossningsberättelser eller själv upplevt en otrygg förlossning. Vad din orsak till att uppleva stress och oro än är finns det hjälp att få. (OBS. Självhjälpsmetoder passar inte alla och är inte samma sak som terapi!)

Det är en stor fördel att kunna EFT under förlossningen. Stressreaktionen börjar i en del av hjärnan som kallas amygdala. Om den upplever en situation som hotfull eller farlig skickar den en signal till centrala nervsystemet som får igång reaktionen ”kämpa, strida eller frys”. Om det här händer under förlossningen stiger nivån av stresshormoner och det påverkar negativt på förlossningsförloppet.

Under en EFT-session knackar vi lätt på akupunkter på övre delen av kroppen (med kläderna på). På samma gång tänker vi på en sak eller situation som förorsakar stress, t.ex. den kommande förlossningen, sjukhusmiljön, ingrepp eller dylikt. Låter det komplicerat? Jag kommer att lära hur det fungerar och när du kan metoden kan du använda den på egne hand – även under förlossningen.

“Det bästa med sessionerna var hur de nästan omedelbart vid första knackningarna hjälpte mig slappna av och känna mig trygg. Särskilt effektivt var det under förlossningen, då vi ju redan hade rutin. Vissa ingrepp under förlossning hade varit omöjliga att göra utan den hjälp EFT gav (t.ex. att sätta en kanyl). Efter redan första sessionen kände jag nåt som började lossa inom mig. Kände relativt snabbt hur jag började tänka runt problemet på ett annat sätt än förut. Och därför kunde tackla det enklare.” -Förstföderska 

Fördelen är att stressnivån sjunker både fysiskt och mentalt. Det här frigör en massa energi och det är lättare att förbereda sig inför födseln. Tankarna blir klarare och sinnet känns lugnare – du vet vad du vill och vilka steg du ska ta för att komma framåt.

“EFT hjälpte mig att konkretisera en allmän oro till något handgripligare på en mycket kort tid. Genom Alessandras frågor kom vi till problemets kärna på bara en timme. I jämförelse med ‘vanlig’ terapi där man kan traggla samma saker många gånger. En stor skillnad var också den energiboost som kom efteråt. Det också i jämförelse med annan terapi där man istället brukar bli helt utmattad. Hela kroppen kändes lättare och lite ’pirrig’ flera timmar efteråt. Det bästa med EFT är att det snabbt ger resultat.” – Mamma, 2 barn 

EFT-sessionen hålls via Skype eller på Terapihörnet i Pargas. Redan en session kan vara till stor hjälp men ibland krävs antingen att du självständigt gör EFT hemma eller förbinder dig till en längre period av handledning.

Pris: 65 € / timmen (inkl. moms. 24%).

“Min erfarenhet av samarbetet med Alessandra var positivt, förtroendefullt och fungerande. Jag hade inte träffat Alessandra tidigare men ändå upplevade jag att hon förstod mig och mina märkliga förklaringar. Och även om jag gjorde all akupressur själv så upplevade jag att Alessandra lyssnade på mig och guidade mig långsamt men lugnt mot det önskade slutresultatet och så gick det också. Alessandra har en förmåga att lyssna på människor och att kommunicera med dem från första träffen. Jag kan varmt rekommendera henne också till andra. Tack!” – Elina