Doulan hjälper dig att föda fri från lidande

“Förlossningen var ett så fantastiskt team-arbete, har aldrig varit med om något liknande och att doulan fick min partner så engagerad. Ser det absolut som att vi alla jobbade och att jag var mottagaren av smärtan men ni var lika stor del av arbetet. Det var som en vacker dans.” – Mamma, 2 barn

Doulans stöd ökar dina chanser att:

 • få uppleva en trygg, stärkande förlossning utan komplikationer och lidande;
 • få en positiv förlossningserfarenhet som du minns med kärlek och glädje;
 • få en lyckad amning;
 • det är också sannolikare att du och babyn mår bra efter förlossningen.

När du ska få barn är det naturligt att du önskar dig den bästa möjliga starten i livet för babyn, men även för dig själv och din partner. Du vill knyta an till din baby och din partner, stärka ert förhållande och kärlek.

Det är också naturligt att känna sig förvirrad över de många val som verkar finnas. Du behöver information som bekräftar att du väljer rätt. Kanske känner du dig orolig över den främmande miljön på förlossningsavdelningen med många nya ansikten. Kanske har du rädslor kring de okontrollerbara aspekterna av födseln.

Doulan är en professionell förlossningsassistent som erbjuder informativt, emotionellt och fysiskt icke-medicinskt stöd (t.ex. massage, akupressur) under graviditeten, hela förlossningen och den första tiden efter födseln. Doulan gör inga medicinska ingrepp (ex. lyssnar på babyns hjärtljud). Under förlossningen skapar doulan utrymme för dig att föda på ditt eget unika sätt. Doulan ger också stöd till din partner.

21 vetenskapliga studier har bekräftat att en doula kan bidra till att hindra traumatiska förlossningsupplevelser som kan ta år att läka och öka möjligheterna för en positiv, stärkande förlossningserfarenhet och lyckad amning. Kontinuerligt stöd från en doula minskar antalet komplikationer, kejsarsnittsfödslar och behov av medicinsk smärtlindring (Hodnett et al., 2011). Förlossningens längd förkortas och färre babyn föds med låga Apgar-poäng.

Alessa_doula-9

Doulans stöd ger dig:

 • Stöd under graviditeten, förlossningen och postpartum tiden. Det här minskar oro, rädslor och förebygger depression.
 • Hjälp att frigöra dig från rädslor. Det här frigör en massa energi, ger en känsla av säkerhet, lugnar kroppen och sinnet – och möjliggör att du hittar din förlossningskraft.
 • Doulan hjälper dig att hitta DITT EGET sätt att föda utan lidande (med eller utan mediciner).
 • Icke-medicinsk smärtlindring under förlossningen och information om olika alternativ;
 • Tillgång till information som kan ha en positiv inverkan på din och babyns hälsa och välbefinnande.

Varje familj är unik och deras behov av stöd varierar. Därför kan Labyrinth Doula skräddarsy ett paket som passar din situation – och priset varierar därefter. Priset beror på antalet träffar, träffarnas tidpunkt (kväll eller dagtid) och jourtidens längd. Kontinuerligt stöd under hela förlossningen, oberoende av dess längd, ingår alltid. En del av priset kan dras av i beskattningen. Första träffen är alltid avgiftsfri. 

Priser och paketförslag:synnytys-ilman-karsimysta

Förlossning fri från lidande – grundpaket: 2 + 1 träffar, e-postkontakt mellan träffarna, jour 4 veckor, TENS-apparat, kontinuerligt stöd under förlossningen, ett hembesök efter födseln. Pris: 830€

I vanliga fall är doulan i beredskap att åka iväg dygnet runt 14 dagar före beräknat datum tills det att babyn föds. Under veckorna efter födseln är doulan tillgänglig för konsultation per telefon (ex frågor om amning).

Fråga efter paket med färre träffar eller sista-minuten doulastöd från vecka 39!

Förlossning fri från lidande – doulapaket för drottningar

FÖRE FÖRLOSSNINGEN

 • Efter första träffen två träffar (1,5-2 timmar), där partnern är med. Vi går igenom förlossningens skeden och doulans stöd under varje skede samt dina önskemål, styrkor och rädslor. Vi gör konkreta övningar (bl.a. en övning i att möta smärta och olika smärtlindringsmetoder såsom akupressur). Vi går igenom olika positioner och gör en Rebozo avslappningsövning.
 • Mellan träffarna handledning via Skype två gånger. Du får stöd i att frigöra dig från rädsla, oro och osäkerhet och vi förstärker tillit och kontakten till den egna kraften. Ifall du har en traumatisk förlossning bakom dig fokuserar en session på att hitta nya stärkande tolkningar av din förlossningsberättelse.
 • E-post- och telefonkonsultationer alltid vid behov.
 • Fyra veckors beredskap – jag svarar i telefonen och är redo att komma till dig 24/7.
 • Reservdoula ifall att jag skulle vara sjuk.

Utöver det här får du:

 • Dancing for Birth DVD:n till låns. Dans är ett roligt sätt att hjälpa babyn i en optimal position inför födseln.
 • TENS-apparat till låns två veckor före beräknat datum. TENS rockar som smärtlindring och de flesta kvinnor älskar apparaten (även för eftervärkar)!

Som gåva får du:

 • Mjölksyrebakterier för att stöda tarmens mikroflora – vi vill att du ska hållas frisk!

Andra fördelar:

 • Tre besök hos reflexolog Jaana Filppu som erbjuder zonterapi för gravida till nedsatt pris 120€ (norm. 150€).

FÖRLOSSNINGEN

 • Du får stöd från förlossningens början tills babyn är född – och ett par timmar efter födseln ifall du så önskar. En bekant persons närvaro skapar en trygg och intim atmosfär. Om du vill kan jag komma hem till dig när förlossningen börjar och sedan förflyttar vi oss tillsammans till sjukhuset.

EFTER FÖRLOSSNINGEN

 • Amningsstöd via telefon – tips och stöd kan vara guld värt de första dagarna med en ny baby.
 • Efter förlossningen kommer jag på hembesök. Vi går igenom förlossningen och gör en Rebozo ceremoni för att symboliskt ”stänga” kroppen efter födseln och fira att en mamma har fötts. Vid behov EFT-handledning för att minska stress kring amning och babyvård.
 • Du får Bengkung Belly Bind sjalen tills låns för tre veckor. Sjalen ger stöd till magmusklerna.

Paketets pris: 990€ (inkl. Moms 24%). 3 x 60 min zonterapi hos Jaana Filppu 120€ (norm. 150€)

Boka tid för en avgiftsfri första träff!

Labyrinth doula är medlem i Suomen doulat rf och följer föreningens ramar för doulans roll.


Mage_uppdaterad-1“Allt som jag gjorde under förlossningen var sånt som Alessandra visade mig. Fast jag visste en del och hade varit med en gång förr så var det mycket jag inte skulle ha tänkt på utan det här stödet. Små tricks som gjorde en stor skillnad. Första gången hade jag en passiv roll, nu hade jag en aktiv roll. Min sambo hade det lättare än om jag skulle ha varit ensam där. Alessandra har en sån stil att man lätt känner sig avslappnad, det känns säkert. Barnmorskorna har inte tid att tänka på allt och är så fokuserade på den medicinska biten. Det är en megastor grej att ha en stödperson där.” – Patrik

“Jag vill tack för hjälpen under förlossningen. Jag fokuserade på det vi gjorde tillsammans och “glömde” smärtan. Alla borde ha en doula!” – Hannele, första förlossningen

“Efter en stund hörde jag en bekant vänlig röst som hälsade på oss, vår doula och vän hade anlänt! Det kändes så bra med en bekant, trygg och vänlig röst, och också det att nu var där någon på plats som min man kände och som han kunde dela rollen som stödperson med. En varm känsla spred sig; nu var allt bra.” – Mamma, tredje förlossningen

“Jag drog mig upp från dynan i enorm glädje och upprepade fantastiskt fantastisk fantastiskt och kramade min doula. En helt otrolig euforisk känsla spred sig!” – Mamma, andra förlossningen