Cirkel för förlossningsberättelser

Pargas, Terapihörnet, 10.5.2018 kl. 13-17.

Berättelsen om hur du föddes till mamma är en av livets viktigaste berättelser. Förlossningsberättelsen är inte statisk – den förändras och lever, precis som du förändras och utvecklas som kvinna och mamma. Att bli mamma är en omvälvande upplevelse och det är vanligt att det tar två-tre år att integrera berättelsen. Eftersom vi sällan har ritualer som stöd under postpartum tiden är det vanligt att integreringen och en djupare förståelse blir på hälft. Att upprepa samma förlossningsberättelse om och om igen för inte framåt.

Newborn baby right after delivery

En förlossning är sällan perfekt. Ändå känns det svårt att tala om förlossningens skuggsidor och om hur det även här finns skönhet, ljus och viktiga insikter. Ibland ger förlossningen upphov till djupare sår. Ibland är det en resa ner till Underjorden (såsom många initieringar är). Ibland går något sönder och inget är sig mera likt.

I cirkeln ser vi modigt på berättelsens svåra sidor ur en ny synvinkel. Kanske det djupaste såret kan förvandlas till läkande medicin? Kanske det finns en dold gåva här? Kanske är det Prinsessan Törnrosas trettonde gåva, en gåva som man inte vill ha men livet har bestämt annat?

Vi kommer att jobba med en labyrint och göra andra kreativa övningar. I labyrinten finns nio portar och bakom varje port gömmer sig visdom och nya insikter. Vi lyssnar också på gamla myter; de här berättelsernas kartor hjälper oss att hitta hem från initieringens returresa.

Alessandra som leder cirklen är en erfaren doula. Hon har gått kurser i Birth Story Listening och Birth Art (Birthing from Within) samt kvinnocirkel ledarskapsutbildning med Awakening Women Institute. Hon är också EFT-handledare. Hon har handlett flera kvinnor med svåra förlossningar mot en ny, stärkande tolkning av berättelsen.

Pris: 50€ (i priset ingår té och material). Labyrinten får deltagarna ta med sig hem. Anmäl dig till info@labyrinthdoula.com

Testimonials

“Jag kom till kursen i tron om att jag haft en jättetraumatisk förlossning. Under workshopen vaknade en oväntad insikt om att jag i själva verket hade den förlossningen jag ville ha. Andra saker runtom skapade mina trauman. Dessa kan jag nu bearbeta. Utan kursen hade jag ännu varit traumatiserad i onödan. Helomvändningen var omvälvande. Rekommenderar denna kurs åt alla kvinnor som fått barn. Historien kan verkligen ändras!” – Mamma till ett barn

“Det är över 20 år sedan mitt första barn föddes, en förlossning som blev mycket traumatisk för mig p.g.a dåligt bemötande av personalen. Jag har efteråt bearbetat den på olika sätt, men att gå igenom den med Alessandra var mycket, mycket värdefullt. Hon hjälpte mig se var jag ännu var fast i traumat, och att frigöra min kraft från de ställen där jag har känt mig överkörd och förödmjukad som föderska. Under sessionen blev det klart att kärlekens kraft alltid är störst och att ingen kan krossa den födande kvinnans urkraft, men att hon kan via sina tolkningar tro att det är så. Jag rekommenderar varmt Alessandra, hennes kärleksfulla närvaro och expertis inger stor trygghet, så att ett verkligt helande och läkande kan ske. Det är aldrig för sent att bearbeta en sådan viktig händelse som en förstföderskas förlossning. Jag önskar att jag fått uppleva detta tidigare och att detta skulle vara gängse praxis efter förlossningar.” – Harriet

“Jag ville ha en session för att helt lägga eventuella negativa band till förlossningen bakom mig, speciellt eftersom jag hade en ny förlossning framför mig. Händelserna kring den förra förlossningen störde mig inte, men det var inte heller positivt utan jag undvek att tänka på den. Det var skönt att få gå igenom det och bearbeta det med en utomstående, speciellt då vi har det lite hurtiga “inte är det väl så farligt?” – tänket inom min familj. Det bästa med sessionen var att i lugn och ro få gå igenom händelseförloppet, och fastna och lyfta fram detaljer som jag inte förut fastnat vid. Den viktigaste insikten var att det inte behöver gå likadant nästa gång, och att jag har styrkan att genomföra också nästa förlossning. Jag tyckte om att jobba med Alessandra, hon lyssnade och ställde frågor som ledde mig till nya insikter.” – Anna