Kreativt födande –kurser och workshops

Standing pregnant
När vi är helt närvarande har vi tillgång till den kreativa kraft som får till stånd jordbävningar och får knopparna att spricka på våren. Därför övar vi medveten närvaro under kursen. Under Kreativt födande kursen förbereder vi oss fysiskt med hjälp av dansrörelserna i Dancing for Birth™ och mentalt med hjälp av förlossningskonst. Vi använder den intuitiva och instinktiva högra hjärnhalvan, som är aktiv under förlossningen. Dansrörelserna öppnar kroppen för nya insikter och idéer. Konstprocessen väcker till liv visdom som kanske har glömts under årens gång… Symboler och bilder påverkar vårt omedvetna sinne och är ofta kraftfullare än vi förstår. Ibland är det helande att rita och måla om föräldraskap, graviditet och förlossning, men förlossningskonst är inte konstterapi.

Under kursen lär vi oss också om hur hormonet oxytocin fungerar, om smärtlindringsmetoder och vi gör meditativa övningar för att träna sinnet att vara stilla, medvetet och icke-fördömande.

“Utmärkt kurs – jag tycker att kombinationen dans & konst är perfekt; dans öppnar kroppen, konst gör det samma för knoppen!’”

“Jag kan berätta att jag vid ett flertal tillfällen drog mig till minnes sådant vi pratat om under Kreativt födande och andra liknande övningar jag bekantat mig med, och så var det nästan som att jag hade din röst i mitt huvud några gånger, som sade till mig att jag skulle omfamna smärtan, ta emot den, och sedan släppa den. Och så såg jag framför mig hur bebisen sakta men säkert rör sig nedåt mot öppningen och mot mig. Det kändes fint! ” – Maria