Kraftcirkel för nya mammor i Raseborg

2013-07-10 15.43.31När en baby föds, föds också en mamma och en ny familj. Men mammans hårda arbete under graviditet, förlossning och babytid kommer ofta lite i skymundan i vår babycentrerade kultur.

Kvinnans nya livsskede kan föra med sig både glädje och sorg, skratt och tårar. Ofta är den egna orken under hård press. Ibland tar det flera år att omfatta den nya identiteten och rollen och att integrera förlossningsberättelsen. Utan kamratstöd och vägledning från kvinnor som redan har gjort den här inre resan kan det kännas ensamt.

Mammornas kraftcirkel möts första gången 12.9 kl. 11-13 i Karis på Bliss. Babyn och också äldre barn kan följa med. Första gången dansar vi med babyn (ta gärna med en bärsjal) och går igenom vad det betyder att en förlossning är en hjältinnas resa. Vi dansar i en cirkel enligt Dancing for Birth™ metoden. Mjuka österländska rytmer, vilda afrikanska trummor och lekfulla karibiska rytmer får höften att gunga! Inga förkunskaper behövs – rörelserna är enkla att lära sig!

På andra träffen (19.9 kl. 11-13) gör vi en labyrintövning för förlossningsberättelsen. Labyrinten kan fungera som symbol för den inre resa en förälder gör under graviditet, förlossning och spädbarnstid. Som nybliven mamma är du på väg ut ur labyrintens centrum – tillsammans med ditt barn. Du behöver integrera din upplevelse och omvandling i din egen livshistoria. Labyrinten hjälper att processa, integrera och ge ny mening till förlossningserfarenheten.

På tredje träffen (7.10 kl. 11-13) gör vi förlossningskonst.  Förlossningskonst uttrycker i bild det som pågår inom en förälder före eller efter födseln. I motsats till vad vi ofta tror, har alla förmågan att skapa konst när vi väl är släpper kraven på perfektion: Förlossningskonst kan var och en göra, och det behöver inte vara vackert. Förlossningskonst är inte resultat-orienterat. Det är inte produkten, d.v.s. konstverket, som är intressant utan processen där det kommer till. Under processen kan det hända att föräldrarna får insikter som är viktiga för dem. Ibland är processen också helande. Men förlossningskonst är inte konstterapi.

Cirkeln leds av Alessandra Sarelin, cerifierad doula, Dancing for Birth instruktör, forskare och kvinnocirkelfacilitator. Hon har gått en kvinnogruppsledarskapskurs med Awakening Women Institute 2014. Gruppen är inte en terapigrupp.

Pris: 65 € (3 x 2 timmar + material). Max 6 deltagare.

Anmälan till info@labyrinthdoula.com