Känns förlossningen skrämmande?

emotional-freedom-techniquesSopa inte rädslorna under mattan – att frigöra sig från rädslorna är möjligt och är alltid en helande process. Om du känner att kroppen reagerar med obehag, hjärtklappning eller lätt illamående på dina tankar, kan dessa reaktioner bearbetas med hjälp av EFT. Känslan/rädslan/oron är symptom som, när de bemöts i medveten närvaro, kan minska eller försvinna.

Boka en prova-på session i EFT – gratis via Skype. Alessandra blev färdig EFT-handledare i februari.

EFT (=Emotional Freedom Technique) är en självhjälpsmetod som kombinerar västerländsk kognitiv psykologi med kinesisk kunskap om människans energisystem. Med hjälp av EFT kan du frigöra dig från rädslor, oro, ångest och begränsande tankar. Miljoner människor över hela världen använder EFT på egen hand eller tillsammans med en handledare.

Se en video hur EFT hjälpte vid förlossningsrädsla och efter en traumatisk förlossning.