Doulan och pappanDoulans och pappans samarbete

“Allt som jag gjorde under förlossningen var sånt som Alessandra visade mig. Fast jag visste en del och hade varit med en gång förr så var det mycket jag inte skulle ha tänkt på utan det här stödet. Små tricks som gjorde en stor skillnad. Första gången hade jag en passiv roll, nu hade jag en aktiv roll. Min sambo hade det lättare än om jag skulle ha varit ensam där. Alessandra har en sån stil att man lätt känner sig avslappnad, det känns säkert. Barnmorskorna har inte tid att tänka på allt och är så fokuserade på den medicinska biten. Det är en megastor grej att ha en stödperson där.” – Patrik

Det finns en fördom att doulor är till för kvinnor utan partner eller vars partner inte vill delta i förlossningen. Det är inte sant. Doulan har en alldeles egen roll under förlossningen och tar varken partnerns eller barnmorskans plats. Partnern är alltid det emotionella viktigaste stödet för kvinnan.

Doulan ger informativt och emotionellt stöd också åt partnern, vare sig det är en förstagångspappa, en rutinerad pappa som varit med förr, kvinnans egen mamma eller en kvinnlig partner. Doulan visar olika sätt partnern kan hjälpa till och underlätta förlossningsarbetet: akupressur, massage, olika positioner. Partnern får en aktiv roll tack vare doulans tips och handgripliga stöd. Doulans lugnande ord håller också partnern lugn (en stressad och orolig pappa förmedlar stress och oro till den födande kvinnan). När doulan är med behöver partnern inte veta och kunna allt, han behöver inte komma ihåg allt från förlossningsförberedelsekursen – han kan slappna av. Han kan också ta korta pauser eftersom han vet att kvinnan inte är ensam.

Det är viktigt att doulan har träffat alla som ska närvara under förlossningen åtminstone en gång, gärna flera. Under träffarna talar vi om familjens önskemål, om rollfördelningen och så gör vi konkreta övningar där också pappan får öva sig i att möta förlossningen intensitet. Under förlossningen ger doulan kontinuerligt stöd medan barnmorskan kommer och går. Doulans ständiga närvaro inger trygghet.