Doulan ja isän yhteistyö

“Kaiken mitä tein synnytyksen aikana oli Alessandran näyttämää. Vaikka olin ollut mukana yhdessä synnytyksessä oli paljon sellaista jota en olisi ajatellut ilman tätä tukea. Ehdotuksia joilla oli iso vaikutus. Viime kerralla minulla oli passiivinen rooli, nyt minulla oli aktiivinen rooli. Alessandran tyyli on sellainen, että hänen kanssa rentoutuu helposti, on turvallinen olo. Kätilöillä ei ole aikaa ajatella kaikkea ja he ovat keskittyneitä lääketieteelliseen osaan. Tukihenkilö on todella iso asia.” – Patrik

Joskus ajatellaan, että doula on vain yksinodottajia varten. Tai ehdotetaan, että doula voi tulla mukaan tueksi jos isä ei halua osallistua synnytykseen tai hän jää vanhemman lapsen kanssa kotiin. Doula on tietenkin tärkeä näissä tilanteissa, mutta doulan tuki on arvokasta myös silloin kun kumppani on tulossa mukaan synnytykseen. Riippumatta siitä onko synnytykseen tulossa puoliso, joka voi olla mies tai nainen, oma äiti, sisko tai ystävä, koulutetun synnytystukihenkilön, eli doulan, tuki voi tehdä kokemuksesta teille molemmille turvallisen ja hyvän. Synnytyksen aikana doula antaa jatkuvaa tukea. Jatkuva läsnäolo luo turvaa.

Doulalla on omanlaisensa rooli synnytyksessä – hän ei korvaa kätilöä eikä hän vie kumppanin paikkaa naisen tärkeimpänä tunnetukena. Doula antaa tukea myös isälle – oli hän sitten ensikertalainen tai kokenut isä, joka on ollut mukana aikaisemmin. Doula näyttää kumppanille erilaisia tapoja auttaa synnyttäjää: akupainanta, hieronta, erilaiset asennot. Isä saa aktiivisen roolin doulan vinkkien ja konkreettisten ehdotusten myötä. Doulan rahoittavat sanat saavat myös hermostuneen puolison rauhalliseksi (hermostunut ja stressaantunut henkilö vaikuttaa kieliteisesti synnyttäjään). Kun doula on mukana, puolison ei tarvitse osata ja muistaa kaikkea sitä mitä synnytysvalmennuksessa sanottiin. Hän voi myös ottaa lyhyitä taukoja koska tietää, että synnyttäjä ei ole yksin.

On tärkeää, että doula on tavannut kaikki synnytykseen osallistuvat henkilöt ainakin kerran, mielellään useamman kerran. Tapaamisilla käydään läpi perheen toiveita, puhutaan roolijaosta, ja tehdään konkreettisia harjoituksia, jossa myös isä pääsee harjoittelemaan synnytyksen intensiteetin kohtaamista.